کفسابی در مناطق تهران

صفحه اصلی/برچسب:کفسابی در مناطق تهران

کفسابی در مناطق تهران

کفسابی در مناطق تهران بر روی سنگ صورت می گیرد.

این کار را در سراسر تهران و شهرسنتان ها انجام می دهیم.

از مهم ترین دلایل انجام کفسابی ، از بین بردن سیاهی روی سنگ است.

سیاهی های موجود بر روی سنگ بر اثر دلایل گوناگون ایجاد می شود.

برخی از این سیاهی ها نیز جرم می باشد که بر روی سنگ ایجاد شده و در گذر زمان طولانی تبدیل به سیاهی شده است.

این سیاهی ها گاهی بر اثر استفاده از شوینده های نامناسب و دارای اصیت اسیدی ایجاد شده است.

استفاده از اسید بر روی سنگ ، سبب می شود که سنگ بسوزد و سیاه شود که در اصطلاح به آن سوختگی سنگ می گویند.

کفسابی در این موارد با عث از بن رفتن این سیاهی ها می شود.

کفسابی با لایه برداری سنگ باعث از بین رفتن لایه سیاه و جرم سنگ می شود.

این کار با استفاده از لقمه های کفسابی صورت می گیرد.

لقمه های کفسابی در جنس ها و سایز های گوناگون می باشد که هر کدام خاصیت خاصی را دارا می باشند.

برخی از این لقمه ها باعث از بین رفتن جرم و سیاهی های روی سنگ می شود و باعث لایه برداری سنگ می شوند.

برخی دیگر باعث رنگ دادن به سنگ می شوند.و برخی دیگر باعث شفافیت و تمیزی سنگ می شوند.

در هر مرحله از کفسابی در مناطق تهران باید از ابزار و لقمه خاصی استفاده شود تا نتایج کار متناسب با خواسته های ما پیش برود.

در مراحل اولیه کفسابی و سنگسابی از ابزار زبر استفاده می شود که باعث از بین رفتن لایه ها و جرم ها و لبه های سنگ می شود.

در مراحل پایانی که به آن مراحل پرداختکاری سنگ گفته می شود از ابزار نرم و ایتالیایی استفاده می شود.

09363850208

Go to Top